• Modificare HG. nr. 571

    Modificarea HG nr. 571/2016 – aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

    Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.628 din 16 august 2016, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.2 (1) Prin excepție de la prevederile art.1, nu se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu: a) construcțiile cu caracter special aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Pază, indiferent de emitentul autorizației de construire; b) construcțiile nucleare și cele aferente părții clasice a centralei nucleare; c) clădirile sau spațiile destinate fabricării, reparării și modernizării produselor de tehnică militară; d)…

    Comentariile sunt închise pentru Modificarea HG nr. 571/2016 – aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu